• Finanse
  • Rosną długi osób starszych

    dlugi seniorow

    Osoby w podeszłym wieku zadłużają się coraz bardziej. Średni dług seniorów to ponad 12 tysięcy złotych. To aż siedem przeciętnych emerytur. Najczęstszym powodem zadłużania się jest wsparcie młodszych członków rodziny. Zdarza się, że seniorzy zadłużają się, gdyż mają zbyt małą emeryturę lub chcą urządzić pogrzeb współmałżonka. Dla wielu seniorów musi się dwa razy zastanowić jak […]